Ljubavne elegije koje je crijević preuzeo - šŸ§” Prekratka je ljubav, ma kol'ko da traje

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević Hrvatski latinisti

Ilija Crijević

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević Elegije Flaviji

Ljubav jednog Rimljanina

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević Rimska ljubavna

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević U ime

Rimska ljubavna elegija

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević Hrvatski latinisti

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević U ime

Crijević, Ilija

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević Rimski elegičari

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević Crijević, Ilija

Ljubav jednog Rimljanina

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević Crijević, Ilija

Koje preuzeo elegije ljubavne je crijević Rimski elegičari

Saeculum Aureum: Sulpicija

Govore o gotovo patetičnim doživljajima ljubavnih odbijanja, koji se viŔe odnose na tjelesnu nego na romantičnu dimenziju ljubavi.

  • Počeo je objavljivati u novinama kritike i novele.

  • S vremenom sam zavolela čak i to Å”to me zove zečić.

U ime ljubavi

MANIZAM I PREDRENESANSA 13.

  • Postepeno se oslobodio jadi i povjerio se prijatelju Å”to ga je mučilo.

  • Moraće da budu od platine, da bi se moja slagala s vereničkim prstenom.
2022 demos.flowplayer.org