Goli starac - 🧡 Vođa prepričano, Radoje Domanović

Starac goli Vođa prepričano,

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Odmah, prvog dana putovanja, narod nailazi na prepreke, a njihova slepa poslušnost ne dozvoljava im da razmišljaju logički, ni da preispituju odluku vođe.

  • Jednog dana se desilo nešto drugačije, nešto važnije.

  • Vlasti i vođe koji danas vladaju nisu uvek nužno tačni, iz njih uvek stoji grupa ili pojedinac koji je nevidljiv narodu i za koga narod ne zna, prebacuju odgovornost za svoja dela i, na kraju, masu koja ih slepo prati.
2022 demos.flowplayer.org